VABILO

PGD Jesenice vas vabi na 131. redni letni občni
zbor, ki bo v soboto, 2. marca 2024 ob 19. uri v

Gasilskem domu na Jesenicah,
Cesta maršala Tita 66.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Otvoritev in pozdrav gostov
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila o delu društva za leto 2023
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava na poročila, nagovori gostov in potrditev poročil
6. Spremembe in dopolnitve Statuta PGD Jesenice
7. Izvolitev novega člana Nadzornega odbora PGD Jesenice
8. Predlog programa dela in finančnega plana za leto 2024
9. Izvolitev delegatov za občni zbor GZ Jesenice
10. Svečana razglasitev novih članov
11. Podelitev priznanj in napredovanj
12. Razno in zaključek

Zaželeno je, da se občnega zbora udeležite v svečanih uniformah. Člane naprošamo, da na občnem zboru poravnajo članarino.

Po uradnem delu bo večerja in družabno srečanje.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če Občni zbor ni sklepčen, se
zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je Občni zbor sklepčen, če se ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in je prisotnih najmanj deset članov.

Upravni odbor
PGD Jesenice

VABILO

🧑‍🚒🧑‍🚒PGD Jesenice 🧑‍🚒🧑‍🚒vabi otroke od 6. leta naprej v svoje vrste, z vajami začnemo 28.9. Ob 18h v gasilskem domu zraven Kosove Graščine.

Cici Fire Combat

Zaradi slabega vremena prestavljeno na 15.10.2023

Razpis

Prijavnica

Pravila