ZGODOVINA

 Leto ustanovitve: 2. februar 1893

Ustanovitelji: predlagatelj ustanovitve tedanji župan Jesenic – Jože Klinar-Rožmanov

Ustanovni člani: Anton Treven, Lovro Baloh, Miha Černe, Jože Vovk, Alojz Šrej, Janez Repe, Franc Černe, Jaka Klinar, Miha Šranc  
Ustanovni člani

Načelniki, predsedniki od ustanovitve do danes

Alojz Treven  1893 do ?
Karel Neuman st.  od ~1910 do 1945
Karel Neuman ml.  od 1945 do 1949
Jože Tresoglav – od 1949 do 1976
Stanko Tramte – od  1977 do 1985
Alojz Černe – od 1985 do 1991
Stanko Tramte – od 1991 do 1994
Jože Struna – od 1994 do 2004
Alojz Može  – od 2004 do 2011
Drago Perc –  2011 do 2023
Karl Neuman - oče jeseniških gasilcev l.1900

Poveljniki 

Lovro Baloh 1893
Karel Neuman st.  od 1910 do 1945
Karel Neuman ml.  od 1949 do 1956
Franc Hafner – od 1956 do 1959
Stanko Tramte – od  1964 do 1977
Marjan Skubic – od 1977 do 1993
Karol Tramte – od 1993 do 1997
Vlado Mlinarec – od 1997 do 1999
Robert Presterel  – od 1999
Postroj leta 1953

Prostor delovanja

 • PGD Jesenice se vključuje v Gasilsko zvezo Jesenice, Gasilsko poveljstvo občine Jesenice.
 • PGD Jesenice pokriva območje 3 krajevne skupnosti:
  • KS Plavž
  • KS Sava 
  • KS Podmežakla
Gasilska mladina 1953

Članstvo

 • Število članov po letih
  • vseh članov danes : 103
  • članic nad 18 let: 7
  • operativnih članov od 18. do 63. leta: 36
  • veteranov od 63. leta naprej: 9
  • članov do leta 1941: pribl. 40
  • članov po letu 1945: pribl. 47
Gasilska vaja 1963

Posebne zasluge društva ali posameznikov:

 • priznanje OF Slovenskega naroda 1985
 • priznanje in pohvala OGZ Jesenice za požrtvovalno delo pri reševanju človeških življenj in imovine pri poplavah 1966 na Jesenicah
 • republiško priznanje GZ Slovenije ob 100-letnici društva 1993
 • zahvala GZ Celje za reševanje in pomoč pri poplavah 1988 ter še mnoga druga občinska in regijska priznanja
 • plaketa župana Občine Jesenice ob 110 letnici društva
 • bronasta plaketa Gasilske zveze Slovenije ob 110 letnici društva
 • Srebrna plaketa Gasilske zveze Slovenije ob 120 letnici društva
 • zlati znak civilne zaščite ob 120 letnici društva
 • razna priznanja pa je prejelo tudi mnogo posameznikov
Podelitev priznanj 1983

Dodatne dejavnosti

 • gasilska godba na pihala – ustanovljena 1908, ki je delovala do I . svetovne vojne,
 • dramski odsek, ki je 1898 uprizoril prvo igro,
 • ustanovitev samaritanskega oddelka z 12 Članicami 1930,
 • v današnjem času pa pomoč pri raznih kulturnih in drugih prireditvah ter akcijah na občinski ravni.
Gasilska godba 1908